Aquesta proposta ha estat creada per acompanyar el Cicle Inicial de Primària.

El món de les mesures la longitud, la massa, la capacitat i el temps ens ofereixen un munt de possibilitats creatives per a vivenciar i anar adquirint domini d’aquestes quantitats contínues. Des de la lectura de nombres que ens oferiran els instruments de mesura com la cinta mètrica, la bàscula digital, el cronòmetre, els tubs d’assaig, les xeringues i les gerres de mesura a la descoberta que aquests números són especials ja que representen quantitats contínues i han de anar acompanyants indissociablement de la seva unitat de mesura a la qual fan referència.

Unes quantitats que podran ser ordenades seguint un ordre creixent o decreixent donant respostes a les consignes guiades a la proposta de manera perceptiva o bé a través de les mesures calculades.

Unes quantitats que oferiran la possibilitat de plantejar reptes de sumes o restes buscant la resposta a les preguntes formulades. Serà la capacitat de donar cos a aquestes quantitats en base 10 la qual els permetrà de manera senzilla realitzar les operacions adequades ja sigui emprant els materials concret o amb el grau d’abstracció amb què es troben els càlculs de cada infant.

Unes quantitats que permetran formular preguntes i raonaments als nens i a les nenes. Els quals elaboraran respostes inicialment orals i poc a poc escrites on el discurs matemàtic vagi prenent més complexitat i es vagi omplint d’un vocabulari cada vegada més precís i ric.

En aquesta entrada us descriuré aquesta proposta perquè us serveixi de font d’inspiració per crear les vostres boniques propostes o per copiar-la si la creativitat avui no us acompanya.

Vull aclarir que aquestes propostes estan somiades, preparades i viscudes per experimentar en un format “racó” o “microespai” que acull quatre o cinc infants on cada un té el seu material, instrument de mesura, full de registre i la guia de la proposta per poder anar traçant la investigació al seu ritme i de la manera més autònoma possible.

De la mateixa manera que ho hem fet amb la massa i la longitud he redactat la proposta homologa on la vivenciació és amb la mesura de la capacitat.

Preparo els quatre saquets amb recipients que ofereixin riquesa quant a forma i mida per garantir una experiència de capacitat interessant. Aquests seran els elements d’exploració de la mesura.

D’altra banda disposaré davant cada cadira una safata d’experimentació on pugui caure a l’aigua o acollir tot vessament fruit de l’exploració, gerres de mesura i / o provetes adequades a la franja de capacitats dels recipients oferts, els passos a seguir i el full de registre per a cada nen perquè pugui prendre nota de tota la seva exploració.

Les targetes guien un camí que demana a la nena i a l’infant:

  • L’ordre perceptiu de la capacitat dels tres recipients que troben dins el saquet.
  • La mesura i el registre de les capacitats fent servir els instruments de mesura i prenent nota de les quantitats mesurades al costat de la seva unitat de mesura corresponent (ml) a la taula simple que trobaran al full de registre.
  • L’ordre creixent o decreixent de les dades de capacitat mesures (us recomano que els mostreu el significat i l’ús de la simbologia de l'<> per construir la frase d’ordre). He redactat aquest pas 3 amb dues variants així puc repetir la proposta amb aquestes dues variables.
  • El càlcul del volum total d’aigua que podrien obtenir si els tres recipients plens es buidessin en un mateix espai.

Tingueu en compte que aquesta proposta podria generar una mica de confusió per la terminologia emprada ja que mesurem la capacitat dels diferents recipients mitjançant el volum de líquid que poden contenir. Però és important diferenciar aquestes dues terminologies el volum i la capacitat ja que només en algunes situacions coincidiran. No són sinònims.

Com podeu observar en les imatges us animo a crear la graella d’observació que acompanyi la proposta. D’aquesta manera si acompanyeu o observeu el desenvolupament de la proposta en mans dels vostres infants podreu prendre nota de manera molt còmoda i senzilla dels diferents processos i habilitats que cada nen o nena està en procés de desplegar o que ja en mostra un domini.

Desitjo de tot cor que aquesta entrada us inspiri a oferir propostes de mesures variades i plenes de reptes. Les mesures els permeten observar amb detall les qualitats dels objectes i jugar-hi de forma àmplia. Amb tota aquesta rica i diversa manipulació poc a poc s’aniran afinant les seves capacitats d’estimació de les mesures i tindran al seu abast una competència matemàtica interessant.

AQUESTA PROPOSTA COMPTE AMB MATERIAL IMPRIMIBLE ON TROBARÀS:

  • Paraules de l’autora
  • Bloc de passos que guien la proposta (amb dues variants del pas 3)
  • Full de registre de la proposta (per a l’infant)
  • Graella d’observació (per al mestre o la mestra)

Si t’ha agradat aquesta entrada t’animo a llegir les entrades “Massa amb tres objectes” i “Longitud amb tres objectes