Moltes vegades els infants passada la festa dels reis, aniversari o qualsevol altra data significativa ens pregunten “Quants dies falten per què torni a ser el dia …?”o al llarg de l’any ens pregunte… “Quants dies falten pel meu aniversari?”
La presentació d’aquest calendari amb 365 boletes permet veure tots els dies que composen l’any, la imatge cíclica del temps, els diferents mesos de l’any amb els seus dies ( el febrer el dia 29 està representat amb una boleta de diàmetre superior per marcar l’especialitat d’aquest mes), la distribució de les estacions diferenciades amb colors de boletes diferents…
Amb pincetes podem marcar dies especials i una d’elles serà la que anirem desplaçant dia a dia pel gran collaret de boletes tot indicant quin moment de l’any estem vivint…
Ràpidament ens adonem quin mes forma el nostre present, a quina alçada del mes estem, els dies que falten o han passat referents a un esdeveniment important, i quina estació ens marca.
Per fer aquest calendari es necessiten aproximadament 100 boletes de 4 colors diferents i una de major diàmetre pel febrer (color hivern).